EĞLENCENİN TEK ADRESİNDE BOL BOL TAKIL
  Ata Sözleri
 

                                 Ata Sözleri

 

 

 

  ♥ Abanın kadri, yağmurda bilinir.

 
♥ Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.

 
♥ Abdalın arkadaşlığı yol görününcüye kadardır.

 
♥ Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.

 
♥ Aca dokuz yorgan örtmüşler,yine uyuyamamış.

 
♥ Acele ise, şeytan karışır.

 
♥ Acele yürüyen yolda kalır.

 
♥ Acemi katır kapı önünde yük indirir.

 
♥ Acı acıyı bastırır,su sancıyı.

 
♥ Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

 
♥ Acıkan doymam,susayan kanmam sanır.

 
♥ Aç ayı oynamaz.

 
♥ Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.

 
♥ Aç koynunda azık durmaz.

 
♥ Aç köpek fırın yıkar.

 
♥ Aç kurt insana saldırır.

 
♥ Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görür.

 
♥ Açık yaraya kurt düşmez.

 
♥ Açın imanı olmaz.

 
♥ Açın karnı doyar gözü doymaz.

 
♥ Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek.

 
♥ Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur.

 
♥ Adamak kolay,ödemek güçtür.

 
♥ Adamın iyisi iş başında belli olur.

 
♥ Adı çkmış doksana, hiç inmez seksene.

 
♥ Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimde"demiş.

 
♥ Ağaca çıkan keçinin doğurduğu oğlak dala bakarmış.

 
♥ Ağacı kurt, insanı dert bitirir.

 
♥ Ağaç ne kadar meyve verirse ,dalı o kadar yere eğilir.

 
♥ Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez.

 
♥ Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer.

 
♥ Ağaç yaş iken eğilir.

  
♥ Ağaçtan maşa, aptaldan (çingenden) paşa olmaz.

 
♥ Ağır kazan geç kaynar.

 
♥ Ağır otur, batman götür.

 
♥ Ağır taş batman döver.

 
♥ Ağız yemeyince yüz utanmaz.

  
Ağlama ölü için, ağla deli için.

 
♥ Ağlamayan çocuğa meme vermezler.

 
♥ Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.

 
♥ Ağlayak da gözden mi olak?

 
♥ Ağlayanın malı, gülene hayır etmez.

 
♥ Ağrısız baş mezarda gerek.

  
Ağustos ayında beyni kaynayanın, zemheride (Zahmarıda) kazanı kaynar.

 
♥ Ağzı açık ayran delisi.

 
♥ Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar.

 
♥ Ak akçe kara gün içindir.

 
♥ Ak koyunun kara kuzusu da olur.

 
♥ Akan su yosun tutmaz.

 
♥ Akan su, pis tutmaz.

 
Akçe bulsam, çıkı yok.

 
♥ Akıl akıldan üstündür.

  ♥ Allah şaşırttı mı, dayıya hala dedirtirmiş.

 
♥ Allı yelek, pullu yelek, canfes neye gerek?

 
♥ Alma el kızının ahını, gökten indirir şahini.

  ♥ Alma mazlumun ahini çıkar aheste aheste.

 
♥ Altın anahtar, her kapıyı açar.

 
♥ Altın eşik, ağaç eşiğe muhtaçtır.

 
♥ Altın yere düşmeyle değer kaybetmez.

 
♥ Altının kıymetini sarraf bilir.

 
♥ Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz.

  
Anan gibi saç büyütecegine, baban gibi bıyık büyüt.

 
♥ Anan turp, baban şalgam, sen içinde gülbe şeker.

 
♥ Ananın bastığı yavru incimez.

 
♥ Ananın bastığı yerde yavru ölmez.

 
♥ Anasına bak kızını al, astarına bak bezini al.

 
Anlayana Sivri sinek saz anlamayana davul zurna az.

 
♥ Aptal düğünden çocuk oyundan usanmaz.

 
♥ Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur.

 
♥ Ar gözden, kar yüzden anlaşılır.

 
♥ Ar namus tertemiz.

 
♥ Arap eli öpmek, dudak karartmaz.

 
Arayan belasını da devasını da bulur.

 
♥ Arayan bulur, iniliyen ölür.

 
♥ Arefe günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar.

 
♥ Arı bal yapacak çiçeği bilir.

 
♥ Arı satmış namusu tellala vermiş.

 
♥ Arkadaş dediğinin gölgesinde suç islenir.

 
Arkadaşını söyleki, sana kim olduğunu söyleyim.

 
♥ Arkadaşlık pazara kadar değil mezara kadardır.

 
♥ Arkalı it kurdu boğar.

 
♥ Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle.

 
♥ Arpa ekinde buğday bekleme.

 
v Asıl azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, onunda aslı ayrandır.

 
♥ Asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, aslı ayrandır.

 
♥ Aslan yattığı yerden belli olur.

 
♥ Aslında olan tırnağına getirir.

 
♥ Aş kaşık ile, iş keşik ile.

 
♥ Aş sabahın iş sabahın.

 
Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.
 
♥ Akıl yaşta değil baştadır.

 
♥ Akılı olmayana neylesin sakal, kayışı tarladan götürür çakal.

 
♥ Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evermiş, torunu olmuş.

 
Akıllı evladın var, neylersin mali, akılsız evladın var neylersin mali?

 
♥ Akılsız basın cezasını ayaklar çeker.

 
♥ Akılsız baştan sefil taban ne çeker.

 
♥ Akılsız köpeği yol kocatır.

 
♥ Akılsızın şaşkını beyaz giyer kış günü.

 
♥ Akrabanın akrabaya ettiğini akrep etmez.

 
Akranıyla konuşmayanın sesi, semadan gelir.

 
♥ Akşam gelen misafirin, yiyeceği bulgur sıkısı, yatacağı ahır sekisi.

 
♥ Akşamın hayırından sabahın şeri iyidir.

 
♥ Al elmaya taş atan çok olur.

 
♥ Al yakışırken, el bakışırken.

  
Alacağın bir iğne, çeliğin okkasını orantıya vurursun.

 
♥ Alışmış kudurmuştan beterdir.

 
♥ Alim unutmuş, kalem unutmamış.

  ♥ Aşk olmayınca meşk olmaz.

 
♥ At alırsan yazın, deve alırsan güzün, avrat alırsan gezin ha gezin.

 
♥ At binenin kılıç kuşananındır.

  ♥ At ile avrat yiğidin ikbalindendir.

 
♥ At karnından yiğit burnundan bellidir.

 
♥ At olacak tay yürüyüşünden belli olur.

 
♥ At ölür de, itler bayram eder

 
♥ At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.

 
♥ At sahibinin altında kişner.

 
♥ At ver hısım ol, kız ver hasım ol.

 
♥ At yedi günde, it yediği günde belli olur.

 
♥ At, sahibine göre kişner.

 
♥ Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp.

 
♥ Ata et, ite ot verilmez.

 
♥ Atasözü tutmayan, uluya uluya kalır.

  
Ateş düştüğü yeri yakar.

 
♥ Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

 
♥ Atı alan Üsküdar'ı geçer.

 
♥ Atılan ok geri dönmez.

 
♥ Atımın anlı sakar, lakabını ele takar.

 
♥ Atın iyisi arkadan gelmez.

 
♥ Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

 
Atın ölümü arpadan olsun.

 
♥ Atlar tepişirken arada eşekler ezilir.

 
♥ Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış.

 
♥ Avradı er zapdetmez, ar zapt eder.

 
♥ Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar.

 
Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür.

 
♥ Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz.

 
♥ Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz.

 
♥ Ayağını yorganına göre uzat.

 
♥ Aydan gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne.

 
♥ Az menfaat çok zarara mal olur.

 
Az sabırda, çok keramet vardır.

 
♥ Az tamah, çok ziyan getirir.

 
♥ Az veren candan çok veren maldan verir.

 
♥ Az yaşa, uz yaşa, akıbet gelecek başa.
 
 
♥ Beleş peynir fare kapanında bulunur.

 
♥ Belli düşman, gizli dosttan yeğdir.

 
♥ Benden sana öğüt, ununu elinle öğüt.

 
♥ Benim adım Hıdır, elimden gelen budur.

  ♥ Benim sakalım tutuştu, sen cigara yakmak istersin.

 
♥ Besle kargayı oysun gözünü.

 
♥ Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı, babayı.

 
♥ Beş kuruşluk fener o kadar yanar.

 
♥ Beş parmağın beşi bir değildir.

 
Beyaz saç, aklın değil yaşın işaretidir.

 
♥ Bıçak sapını kesmez.

 
♥ Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.

 
♥ Bilğisiz insan meyvesiz ağaca benzer.

 
♥ Bilinmedik iş ya karın ağrıtır ya baş.

 
♥ Bilmediği beş vakit namaz, bilirde yanına varmaz.

 
Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır.

 
♥ Bin bilsen de bir bilene danış.

 
♥ Bin ölçüp bir biçmeli.

 
♥ Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler.

 
♥ Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın.

 
Bir ağaçta gül de biter, diken de.

 
♥ Bir ağaçtan, oklukta çıkar boklukta.

 
♥ Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz.

 
♥ Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir.

 
♥ Çubuk iken çıtlamayan, hezen iken kütlemez.

 
♥ Çürük iple kuyuya inilmez.

  ♥ Çürük tahtaya çivi çakılmaz.

 
♥ Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur.

 
♥ Damlaya damlaya göl olur.

 
♥ Danışan dağlar aşar, danışmayan yolda şaşar.

 
♥ Davetsiz gelen döşeksiz oturur.

 
♥ Davulun sesi uzaktan güzel gelir.

 
Deme dostuna, der dostuna. Bir gün olur tuz basarlar postuna.

 
♥ Demir nemden insan gamdan çürür.

 
♥ Demir tavında dövülür.

 
♥ Deniz sevilirde, densiz sevilmez.

 
♥ Denize düşen yılana sarılır.

 
♥ Derdini söylemeyen derman bulamaz.

 
Dereyi görmeden paçayı sıvama.

 
♥ Deveyi yardan atlatan, bir tutam ottur.

 
♥ Dibi görünmeyen sudan geçme.

 
♥ Dinsizin hakkından imansız gelir.

 
♥ Dinsizin ipi ile Kuyuya inilmez.

 
♥ Doğru söyleyeni Dokuz köyde kovarlar.

 
Doğru söyleyenin bir ayağı üzenğide gerek.

 
♥ Domuzdan post gavurdan dost olmaz.

 
♥ Dost acı söyler.

 
♥ Dost başa düşman ayağa bakar.

 
♥ Dost kara günde belli olur.

 
♥ Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.

 
♥ Döğüşerek pazarlık et , güle güle ayrıl.

 
♥ Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz.

 
♥ Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir.

  ♥ Çubuk iken çıtlamayan, hezen iken kütlemez.

 
♥ Çürük iple kuyuya inilmez.

 
♥ Çürük tahtaya çivi çakılmaz.

 
♥ Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur.

 
♥ Damlaya damlaya göl olur.

 
♥ Danışan dağlar aşar, danışmayan yolda şaşar.

 
Davetsiz gelen döşeksiz oturur.

 
♥ Davulun sesi uzaktan güzel gelir.

 
♥ Deme dostuna, der dostuna. Bir gün olur tuz basarlar postuna.

 
♥ Demir nemden insan gamdan çürür.

 
♥ Demir tavında dövülür.

 
♥ Deniz sevilirde, densiz sevilmez.

 
Denize düşen yılana sarılır.

 
♥ Derdini söylemeyen derman bulamaz.

 
♥ Dereyi görmeden paçayı sıvama.

 
♥ Deveyi yardan atlatan, bir tutam ottur.

 
♥ Dibi görünmeyen sudan geçme.

 
♥ Dinsizin hakkından imansız gelir.

 
Dinsizin ipi ile Kuyuya inilmez.

 
♥ Doğru söyleyeni Dokuz köyde kovarlar.

 
♥ Doğru söyleyenin bir ayağı üzenğide gerek.

 
♥ Domuzdan post gavurdan dost olmaz.

 
♥ Dost acı söyler.

 
♥ Dost başa düşman ayağa bakar.

 
♥ Dost kara günde belli olur.

 
Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.

 
♥ Döğüşerek pazarlık et , güle güle ayrıl.

 
♥ Dut kurusuyla yar sevilmez.

 
♥ Düşenin dostu olmaz.

 
♥ Düşman ayağa dost basa bakar.

 
♥ Düşmanın karıncaysada kork.

 
♥ Eceli gelen köpek cami duvarına işer.

 
Eğri oturalım doğru konusalım.

 
♥ Eken biçer, konan göçer.

 
♥ Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur.

 
Dut kurusuyla yar sevilmez.

 
♥ Düşenin dostu olmaz.

 
♥ Düşman ayağa dost basa bakar.

 
♥ Düşmanın karıncaysada kork.

 
♥ Eceli gelen köpek cami duvarına işer.

 
♥ Eğri oturalım doğru konusalım.

 
♥ Eken biçer, konan göçer.

 
Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur.

 
♥ El ağzı ile çorba içilmez.

 
♥ Bir bulutla kış gelmez.

 
♥ Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir.

 
♥ Bir dirhem et, bin ayıp örter.

 
♥ Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

 
Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın.

 
♥ Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

 
♥ Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır.

 
♥ Bir koyun başı pişinceye kadar, kırk kuzu başı pişer.

 
♥ Bir koyundan iki post olmaz.

 
Bir musibet bin nasihatten iyidir.

 
♥ Bir nalına vurur, bir mıhına.

 
♥ Bir yerim diyenden birde yemem diyenden kork.

 
♥ Bir yiğit kırk yılda meydana gelir.

 
♥ Biri eşikte, biri beşikte.

 
Birlikten kuve♥ Bitli baklanın kör alıcısı olur.

 
♥ Bize gelince yiyip içelim, size gelince gülüp gecelim.

 
♥ Boğulursan büyük suda (denizde) boğul.

 
Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmektir.

 
♥ Borç yiğidin kamçısıdır.

 
♥ Boş duranı Allah’da sevmez kuluda.

 
♥ Boşboğazı cehenneme atmışlar, ‘odun yaş’ diye bağırmış.

 
♥ Boşboğazın sigarası yanmaz.

 
♥ Bugün bana ise yarın sana.

 
♥ Bugünkü işini yarına bırakma.

 
Bugünkü tavuk, yârinki kazdan iyidir.

 
♥ Bülbülü altın kafese koymuşlar "vatanım" demiş.

 
♥ Bülbülün çektiği; dili belasıdır.

 
♥ Büyük ekmek, büyük bezeden olur.

 
♥ Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.

 
♥ Büyük zekalar birlikte düşünürler.

 
Cahile söz anlatmaktansa, deveye hendek atlatmak iyidir.

 
♥ Cahilin dostluğundan, alimin düşmanlığı iyidir.

 
♥ Cahille arkadaş olma küstürün, cam kırığıyla kıçını silme kestirirsin.

 
♥ Cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur.

 
Can boğazdan gelir.

 
♥ Can çıkar huy çıkmaz.

 
♥ Can çıkmadan ümit kesilmez.

 
♥ Canı kaymak, isteyen mandayı yanında taşır.

 
♥ Canı yanan eşek atı geçer.

 
♥ Çağırılan yere erinme, çağırılmadığın yere görünme.

 
Çağrılmadık yere, çörekçi ile börekçi gider.

 
♥ Çalışan demir pas tutmaz.

 
♥ Çamura taş atma üstüne sıçrar.

 
♥ Çatal kazık yere batmaz.

 
♥ Çıngıraklı deve kaybolmaz.

 
♥ Çıracı olsam ay akşamdan doğar.

 
♥ Çiftçilik, eşeğin kuyruğuna benzer, ne uzar ne kısalır.

 
Çingene ciğer pişirir, yemeden karnını şişirir.

 
♥ Çingenenin ipini, kendisine çektirirler.

 
♥ Çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış.

 
♥ Çocuğu işe gönder, peşinden sen git.
 
 
♥ Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz.

 
♥ Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir.

 
♥ Çubuk iken çıtlamayan, hezen iken kütlemez.

 
♥ Çürük iple kuyuya inilmez.

  ♥ Çürük tahtaya çivi çakılmaz.

 
♥ Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur.

 
♥ Damlaya damlaya göl olur.

 
♥ Danışan dağlar aşar, danışmayan yolda şaşar.

 
♥ Davetsiz gelen döşeksiz oturur.

 
♥ Davulun sesi uzaktan güzel gelir.

 
Deme dostuna, der dostuna. Bir gün olur tuz basarlar postuna.

 
♥ Demir nemden insan gamdan çürür.

 
♥ Demir tavında dövülür.

 
♥ Deniz sevilirde, densiz sevilmez.

 
♥ Denize düşen yılana sarılır.

 
♥ Derdini söylemeyen derman bulamaz.

 
Dereyi görmeden paçayı sıvama.

 
♥ Deveyi yardan atlatan, bir tutam ottur.

 
♥ Dibi görünmeyen sudan geçme.

 
♥ Dinsizin hakkından imansız gelir.

 
♥ Dinsizin ipi ile Kuyuya inilmez.

 
♥ Doğru söyleyeni Dokuz köyde kovarlar.

 
Doğru söyleyenin bir ayağı üzenğide gerek.

 
♥ Domuzdan post gavurdan dost olmaz.

 
♥ Dost acı söyler.

 
♥ Dost başa düşman ayağa bakar.

 
♥ Dost kara günde belli olur.

 
♥ Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.

 
♥ Döğüşerek pazarlık et , güle güle ayrıl.

 
Dut kurusuyla yar sevilmez.

 
♥ Düşenin dostu olmaz.

 
♥ Düşman ayağa dost basa bakar.

 
♥ Düşmanın karıncaysada kork.

 
♥ Eceli gelen köpek cami duvarına işer.

 
♥ Eğri oturalım doğru konusalım.

 
♥ Eken biçer, konan göçer.

 
Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur.

 
♥ El deliye, bende akıllıya muhtacım.

 
♥ El elden üstündür.

 
♥ El elin eşeğini türkü çağırarak arar.

  ♥ El yarası onar Dil yarası onmaz.

 
♥ El yumrugu yemeyen, kendi yumrugunu balyoz sanar.

 
♥ Eli dar olanın, dili kısa olur.

 
♥ Eli doluya: ağa buyur, eli boşa: ağa uyur.

 
♥ Eli ile köfte yuvarlıyor, gözü kırık kovalıyor.

 
Elin ile koymadığını kaldırma.

 
♥ Emanet (Amanat) ata binen, tez iner.

 
♥ Eşek hoşaftan ne anlar. Suyunu içer. denesini (tanesini) kor.

 
♥ Et tırnaktan ayrılmaz.

 
♥ Evladı ben doğurdum ama, gönlü benim değilki...

 
Fakir parasız olan değil akılsız olandır.

 
♥ Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar.

 
♥ Garip kuşun yuvasını Allah yapar.

 
♥ Geçtiğin köprüleri yakma.

 
♥ Gelin ata binmişde, görkü kimin kapıya inmiş.

 
♥ Gem almayan atın ölümü yakındır.

 
♥ Gerçek dost kötü günde belli olur.

 
Gergin ip, çabuk kopar.

 
♥ Gitti ağalar paşalar, kellere kaldı köşeler.

 
♥ Gizliden gebe kalan, aşikâre doğurur.

 
♥ Göğe direk, denize kapak olmaz.

 
♥ Görünen dağın uzağı olmaz.

 
♥ Görünen köy kılavuz istemez.

 
Gözün ile görmediğini söyleme.

 
♥ Gülme komşuna gelir başına.

 
♥ Güneş giren eve hekim girmez.

 
♥ Güzel gözünden, yiğit sözünden belli olur.

 
♥ Harman yel ile, düğün el ile olur.

 
♥ Hasta yatan değil, eceli gelen ölür.

 
Havada ahreni ile uçmayan kuşun sesi havadan değil, tavadan gelir.

 
♥ Haydan gelen huya gider.

 
♥ Hazıra hanak, pişmişe konak.

 
♥ Hem kız, hem baldırı düz hem de ucuz olur mu.

 
♥ Her akla geleni işleme her ağacı taslama.

  ♥ Her işte bir hayır vardır.


 
♥ Her koyun kendi bacağından asılır.

 
♥ Her kuşun eti yenmez.

 
♥ Her şakanın altında bir gerçek yatar.

 
♥ Her şeyin yenisi,dostun eskisi.

 
♥ Her taş baş yarmaz.

 
♥ Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır

 
♥ Her zamanı bir sayma.

 
♥ Herkes aklını pazara çıkarmış,yine kendi aklını beğenmiş.

 
♥ Horoz ölür gözü çöplükte kalır.

 
♥ Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.

 
Irmak kenarına çeşme yapılmaz.

 
♥ Irmaktan geçerken at değiştirilmez.

 
♥ Isıracak it dişini göstermez.

 
♥ Isıracak köpek dişini göstermez.

 
♥ Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.

 
♥ İğneyi kendine,çuvaldızı ele batır.

 
İki cambaz bir ipte oynamaz.

 
♥ İnsan kocar, gönlü kocamaz.

 
♥ İnsan konuşa konuşa,hayvan koklaşa koklaşa

 
♥ İnsan sözünden,hayvan yularından tutulur.

 
♥ İp inceldiği yerden kopar.

 
♥ İstediğini söyleyen,istemediğini işitir.

 
♥ İstemek bir ayıp, vermemek iki ayıp.

 
♥ İsteyenin bir yüzü kara , vermeyenin iki yüzü kara.

 
♥ İşleyen demir ışıldar.

 
♥ İt ite buyurur, itte kuyruğuna.

 
♥ İt iti ısırmaz.

 
♥ İt kağnının gölgesine yatmışta, ne koyu gölgem var demiş.

 
♥ İt utansa don giyer.

 
İti an çomağı hazırla.

 
♥ İyi insan lafının üzerine gelirmiş.

 
♥ İyilikle uslanmıyanın sonu kötektir (Dayak).

 
♥ Kafirden hacı, elden bacı olmaz.

 
♥ Kakma el kapısını el ucuyla, yiterler kapını var (olanca) gücüyle.

 
♥ Kalem kılıçtan üstündür.

 
Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu.

  
♥ Karnıyın doymayacağı yere, açlığını bidirme.

 
♥ Kasap et derdinde koyun can derdinde.

 
♥ Kasap sevdiği postu yere vurur.

 
♥ Kaşıkla verip, sapıyla gözünü çıkartma.

 
Katranı kaynatsan olurmu şeker, cinsi batasıca mutlaka cinsine çeker.

 
♥ Kaz gelecek yerden Tavuk esirgenmez.

 
♥ Kazma kuyuyu, kazarlar kuyunu.

 
♥ Keçinin canı sopa isteyince, çobanın değneğine (sopasına) sürtünür.

 
♥ Kel yanında kabak anılmaz.

 
Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al.

 
♥ Kendi düşen ağlamaz.

 
♥ Keskin sirke küpüne zarar verir.

 
♥ Kılıç kınını kesmez.

 
♥ Kırk hırsız bir çıplağı soyamaz.

 
♥ Kırk yıl ecel yağsa, eceli gelen ölür.

 
♥ Kızım sana diyorum, gelinim sen anla.

 
Kızını dövmeyen dizini döver.

 
♥ Kimi yer, kimi bakar. Kıyamet ondan kopar.

 
♥ Kişiyi nasıl bilirsin, kendin gibi.

 
♥ Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

 
♥ Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

 
Köpeğe dalaşmaktansa, çalıyı dolaşmak hayırlıdır.

 
♥ Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağar.

 
♥ Köpeksiz köy buldu değneksiz gezer.

 
♥ Köprüyü gecene kadar, ayıya dayı de.

 
♥ Körler sağırlar birbirini ağırlar.

 
♥ Kötü tarlanın verdiğini, yiğit kardeş vermez.

 
Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur.

 
♥ Kurt kuzu kaptığı yeri dokuz defa yoklar.

 
♥ Kurunun yanında yaş da yanar.

 
♥ Lafla peynir gemisi yürümez.

 
♥ Leyleğin günü lak lak ile geçer.

 
♥ Lokma karın doyurmaz, şefaat artırır.

 
Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.

 
♥ Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

 
♥ Namazda meyli olanın, kulağı ezanda olur.

 
♥ Nasihat vereceğine, para ver.

 
♥ Ne verirsen elinle, o gider seninle.

 
♥ Nokta kadar menfaat için, virgül kadar eğilme.

 
♥ Okumayı sevmeyene dokuz hoca az.

 
♥ Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz.

 
Öfke gelir gider, kelle gider gelmez.

 
♥ Öfke ile kalkan zarar ile oturur.

 
♥ Öksüz kuzu, toklu olmaz.

 
♥ Para insana dil, elbise insana yol öğretir.

  ♥ Paraya nereye gidiyorsun demişler, çoğun olduğu yere demiş.

 
♥ Pire itte (köpekde), bit yiğitte bulunur.

 
♥ Pis boğaz ile boş boğaz, beladan kurtulmaz.

 
♥ Rüzgar eken Fırtına biçer.

 
♥ Sabır eden derviş muradına ermiş.

 
♥ Sakalda keramet olsa, keçi şehlik ederdi.

 
Sakla samanı gelir zamanı.

 
♥ Saman elin se samanlık senin

 
♥ Sayılı koyunu kurt kapmaz.

 
♥ Sen kendini övme el seni övsün.

 
♥ Sinek küçük ama, mide bulandırır.

 
♥ Soğuk su, sıcak aş - diş düşmanı, genç avrat koca herifin baş düşmanı.

 
Sopayı yiyen eşek, atı geçer.

 
♥ Söyle arkadaşını söyleyeyim sana seni.

 
♥ Söyleme dostuna, oda söyler dostuna. Bir gün olur kül basarlar postuna.

 
♥ Söylemeyen ağız, söyleyen ağzı yorar.

 
♥ Söz büyüğün sus küçüğün.

 
♥ Söz gümüş sükut altın.

 
Söz var insanı yola getirir, söz var insanı yoldan çıkartır.

 
♥ Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.

 
♥ Su akarken testini doldur.

 
♥ Su akmayınca durulmaz.

 
♥ Su testisi su yolunda kırılır.

 
♥ Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.

 
Şaşkın ördek, tersine doğru yüzer.

 
♥ Şimşek çakmadan gök gürlemez.

 
♥ Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.

 
♥ Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış.

 
♥ Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.

 
♥ Tembele iş buyur sana akıl öğretsin.

 
♥ Tereciye tere satılmaz.

 
♥ Tırnağın varsa başını kaşı.

  ♥ Tilkinin dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır.

 
♥ Tok açın halinden anlamaz.

 
♥ Tok ağırlaması güçtür.

 
♥ Topalla gezen aksama öğrenir.

 
♥ Tosya’ya tuza gideyim derken, evdeki bulgurdan olma.

 
Ucuna bak bezini al, anasına bak kızını al.

 
♥ Ucuz alan pahalı alır.

 
♥ Ummadığın taş baş yarar.

 
♥ Umut fakirin ekmeğidir.

 
♥ Ürümesini bilmeyen it, sürüye getirir kurt.

 
♥ Üzüm üzüme baka baka kararır.

 
♥ Üzümünü ye bağını sorma.

 
♥ Vakit nakittir.

 
Vakitsiz öten horozun başını keserler.

 
♥ Var ne bilsin yokun halinden.

 
♥ Varsa pulun,herkes kulun;yoksa pulun,dardır yolun.

 
♥ Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

 
♥ Yalın varsa karnına, çulun varsa sırtına.

 
♥ Yalnız taş duvar olmaz.

 
Yanlış hesap Bağdat'tan döner.

 
♥ Yarım hekim candan ,yarım hoca dinden eder

 
♥ Yazın başı pişenin,kışın aşı pişer

 
♥ Yazın eli yaş olanın, kışın ağzı yaş olur.

 
♥ Yemeye hazır dayanmaz.

 
♥ Yiğidi öldür hakkını yeme.

 
Yol üstüne bostan ekme el için, kocalıkta (ihtiyarlıkta) avrat alma el için.

 
♥ Yol yürümeyle, borç ödemeyle biter.

 
♥ Yola giden yorulmaz.

 
♥ Yolu yordamıyla, ormanı baltayla.

 
♥ Yöğrük at yemini artırır.

 
♥ Yuvarlanan taş, yosun tutmaz.

 
♥ Zaman sana uymazsa sen zamana uy.

 
♥ Zararın neresinden dönersen kârdır.

 
♥ Zemheride yoğurt isteyen, cebinde bir inek taşır.

 
♥ Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır.

 
♥ Zengin dağlar aşar, olmayan yolda şaşar.

 
♥ Zengine bir kıvılcım, güzele bir sivilce yetermiş.

 
♥ Zenginin horozu bile yumurtlar.

 
♥ Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar.

 
♥ Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar.

 
♥ Zora dağlar dayanmaz.

 
♥ Zorla güzellik olmaz.

 

 

 
  Bugün 4 ziyaretçi (9 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=