EĞLENCENİN TEK ADRESİNDE BOL BOL TAKIL
  Gurbet şiirleri
 


 

ALMANYA ACI VATAN

Yavrular meleşir kuzular gibi

Para tumayanın deliktir cebi

Avrupada kalanın bakırdır kabı

Gençlik çağım sende kaldı Almanya

 

Babayla anne de yuva kurmuşlar

Uzun zaman bir arada durmuşlar

Almanya gitmiş ayrı kalmışlar

Babasız yavrular kaldı Almanya

 

Genç yaşlarımızda biz gediksana

Benzermissin sende bir yıkık hana

Kıymet yetmiyordu bu tatlı cana

Gençliğimi heder ettin Almanya

 

Almanyaya gelmiş kazanır para

Çok uzakta kaldı güzelim sıla

Boş zamanlarında içermiş bira

Yavruları biz unuttuk Almanya

 

Neleri kazandık neler kaybettik

Fakirlik yüzünden gürbete gittik

Almanya'da bizler tükenip bittik

Babasız yavrular kaldı Almanya


 ........................................

ANNEME BABAMA HASRET

Yaşım atmış oldu koymadım sakal

Gurbette aslanı boğarmış çakal

Alamanya iki gözün kör olsun

Sağlam gelmizştimde dönüyom topal

 

Türkiyemle Almanyanın arası

İçimizde vardır gurbet yarası

Bizleri sizlere hasret eyledi

Zalim Avrupanın Almanya parası

 

Yolum düştü Almanyada kölüne

Ne gelirse ben söylerim dilime

Çoğu kaza yaptılar gitti ölüme

Güzel yurduma hasret koydun Almanya

 

Herkes sever oldu oldu markı parayı

Ödeyemez olduk sizlere kirayı

Rüyamda görüyorum bende sılamı

Türkiyeme hasrek koydun Almanya

Kimisi çalışıp ev dükkan almış


Kimisi tamammen zevkine dalmış

Kötü yola düsenler belasını bulmuş

Bunlar cezasını çeksin Almanya...

 ........................................

ÇİLELİ GURBET

Yollara bakıyor güzel yavrular

Bal için geziyor uçan arılar

Bize tatlımı geldi saçı sarılar

Esmer hale biz dönelim Almanya

 

Türk işçisi Almanya ' nın gururu

Almanla türklerin olmaz sorunu

Avrupa kızından olmuş torunu

Sarı kıza kaptırmışlar oğlunu

 

Nerde zor iş varsa koydular bizi

Çalışıpta zengin ettik biz sizi

Sonradan kovmaya kalktınız bizi

Paran pulun senin olsun Almanya

 

Çifte vatandaşlık sonradan çıktı

Herkes bu gurbettten usandı bıktı

Çoğu gençlerimiz yuvasını yıktı

Bu kalleşlik sende oldu Almanya

 

Alman olmak için çalışıyoruz

Resmi makamlarla tanışıyoruz

Almanlara bizler karışıyoruz

Bizlere meskan olamazsın Almanya

 ............................................

GURBET ELDE ÖMRÜM GEÇTİ

Çalışmak içinde geldik gurbete

Zalim yokluk attı öteden öte


Birdaha gurbete gidersem tövbe

Vatanıma hasret koydum Almanya

 

Dazlaklar kol gezer evleri yakar

Almanlar bunları seyredip bakar

Türk gençlerinden dazlaklar korkar

Bizlerede sahip çıkmadın Almanya

 

Almanya dürüsttür yoktur hilesi

Bizleri kocalttı gurbetin çilesi

Türk gençlerininde gelmek hevesi

Bazılarını zengin ettin Almanya

 

Anavatanıma özlem duyarım

Burda geçen günlerimi sayarım

Yan bakanın gözlerini oyarım

Bize baki kalamazsın Almanya

 

Bu gün hüzünlüyüm dokunma bana

Duydum hastalanmış sılada ana

Nasıl hasretidim anam ben sana

İzin alıp veriyorum ana vatana


...........................................

GÜLMEYEN YÜZLER

Gurbet elde kırk senemi doldurdum

Bu gençliğimi Almanya'da soldurudm

Emekli ettiler ihtiyar oldum

Paran pulun senin olsun Almanya

 

Nasıl geldim nasıl Almanya sana

Hasret koydun dönmedim sılama

Dönücem diye söz vermiştin anama

Dönemedim kaldım burda Almanya

 

Gençler çalışıpta verdiler karıya

Gurbette genç ömrüm indi yarıya

Meyil verme Alman saçları sarıya

Esmer halel biz dönelim Almanya

 

Annem babam oğlum durma der orda

Torunlarımı da getir sen yurda

Vallahi açından ölen yok burda

Türkiyeme hasret koydun Almanya

 

Güzel türkiyeme özlem duyarım

Gurbette geçen günlerimi sayarım

Yan bakan olursa gözlerini oyarım

Türklüğümden taviz vermem Almanya


..................................................

 

HAYALLERİM YIKILDI

 

Gözyaşlarım pınar olmuş dinmiyor

Sevenlerim hiç halimden bilmiyor

Hayallerim yıkıldı geri gelmiyor

Eller güler oynar yüzün gülmüyor

 

Hasret kaldım dayım ile halama

Gurbet elden varacağım sılama

Bir kavuşsam babam ile anama

Vatanıma dönemedim ben Almanya

 

Gel gidelim kısa yoldan buradan

Kavuştursun rabbim bizi yaradan

Güzel haberler gelir iki sıladan

Haberler aramadım ben de Almanya

 

Çok zamanlar göremedim yarimi

Dolduramaz kimseler onun yerini

Gurbette soldurdum gonca gülümü

İhtiyar oldum bekliyorum ölümü

 

Kötü haber geldi gurbet elinden

Ballar akardı dudağından dilinden

Tutucam derken bekliyordum elimlen

Gittide gelmedi Almanya


............................................

HÜZÜNLÜYÜM BU GÜN

Bizler döneceğiz kısmet olursa

Cebimizde yol paramız varısa

Türk yavruları buralarda kalırsa

Onlarda sana haram olsun Almanya

 

Mektup atamadım anam atama

Hasret kaldım Almanya da vatana

Ne mutlu buralarda para tutana

Paran pulun senin olsun Almanya

 

Ben bir Türk'üm gururumla oynaman

Yalan söyleyene katiyen kanmam

Çoluk çocuğumu burda koyamam

Hayırsız yurdun senin olsun Almanya,

 

Annem babam oğlum diyor bana

Alman vatandaşı ben olmam sana

Dönüyürum avrupa ben sılama

Paran pulun senin olsun Almanya


Kimselerde buna çare bulamaz

Türk işçisi Almanya da kalamaz

Vallahi Avrupa hain yaramaz

Vatanıma hasret koydun Almanya

 ................................................

KEDERLİ GEÇEN GÜNLERİM

Memleket gülleri çok güzel kokar

Annem gelecek diye yollara bakar

Bu zalim gurbetlik içimi yakar

Vatanıma hasret koydun Almanya

 

Birgün döneceğim kısmet olursa

Cebimizde yol parası varısa

Almanyada Türk gençleri kalırsa

Onlarda sana haram olsun Almanya

 

Koyunlar meleşir arar kuzular

Gurbet ellerinde içim sızlar

Böyleymiş anlımdaki yazılar

Kaderimde buda varmıs Almanya

 

Otuzbeş senemi ben verdim sana

Karşılığında ne verdin bana

Döneceğim türkiyemize Ana vatana

Bize kimse mani olamaz Almanya

 

Almanya pek çok ocağı söndürdü

Kimini ağlatıp kimini güldürdü

Çoklarını iş kazalarıda öldürdü,

Babasız yavrular kaldı Almanya

 ................................................

NE OLUR DÖNELİM

Almanya'ya gitmiş gelmez izine

Dünya malı görünmüyor gözüne

Çocuklar büyümüş bakmaz yüzüne

Yavrularımı benden aldım Almanya

 

Sabah kalkar erkenden gider işine

Para göndermez yavrularına eşine

Yavrular gurbette girer düşüne

Paran pulun senin olsun Almanya

 

Ben razıyım kaderime yazıma

Hiç bakmadım büyüklerin sözüne

Şimdi vuruyorum bende dizime

Pişman oldum döneceğim Almanya

 

Dünya yalan değil insanlar yalan

Varmı bu dünyada ölmeyip kalan

Çok çabuk yaşlanır fukara olan

segi saygı göremedim Almanya

 

Hacı Hüseyin der vatanımdan ırak'ım

Burnumda tütüyor sılam ve toprağım

Kalbimdedir ezanım bende bayrağım

Vatanıma dönüyorum gayrı Almanya

..............................................

TÜRKİYEME HASRETİM

Gurbette kırk sene büyük bir kayıp

Almanyada çalışırım günleri sayıp

Gidemem yavruları burlarda koyup

Beraberce hep döneriz biz Almanya

 

Çoğu Almanya dan çok çabuk döndü

Kimisi hatasını anlamış şimdi

Çoğuda hastalığını azimle yendi

Bizlere meskan olamazsın Almanya

 

Çalışmaya gelmişiz Avrupa bura

Hayat çok önemlidir sonrada para

Mis gibi burnumuza tütüyor sıla


Dönüyorum döneceğim ben Almanya

 

Gurbetin yolları ikili üçlü

Çalışmaya geldik kuvvetli güçlü

Şimdi olsum ben ihityar yaşlı

Paran pulun senin olsun Almanya

 

Nerde kaldı mor sümbüllü bağlarım

Gurbet elde bayramlarda ağlarım

Avrupada kaldı gençlik çağlarım


 .........................................

VATAN HASRETİ

İşçilerin çoğu çalışmaz gezer

Memlekette gibi içki içer azar

Kimileri mesut yuvasın bozar

Çok oçaklar söndürün Almanya

 

Geldik Almanya zengin olalım

Çalışıpta birşeycikler alalım

Düşünmedik bu ellerde kalalım

Dönemedik sende kaldık Almanya

 

Anne baba ayrılmışlar eşinden

Çocukları götürmemişler peşinden

Çıkaramazlar hayalinden düşünden

Türkiyeme hasret koydun Almanya

 

İşçi turist bir birine karıştı

Avrupa ile bütün Dünya barıştı

Geldi son günlerimiz bize erişti

Hayırsız yurdun senin olsun Almanya

 

Kontorat bir sene haddini aştı

Çok işçilerin ümidi sulara düştü

Sağlam gençleride hep bura seçti

Bir çok genci kayıp ettik Almanya


............................................

VATAN ÖZLEMİ

Hastalardan vardır derdini gizleyen

Vatanım da çoktur sizleri özleyen

Bamam gelicek deyip yolunu gözleyen

Yavrular babasız kaldı Almanya

 

Avrupa kızları türk genci arar

Sağa sola komşularına sorar

Evlenmek içinde vermiştir karar

Gene sende ben kalamam Almanya

 

Çalışmaya geldik gezmeye degil

Alman kızlarına vermesen meiL

Türkiyede çocukların var ise

Avrupa kızları hiç helal değil

 

Türkiyem vatanın doğa güzeli

Kıymetini bilir gelip gezeni

Zaten belli türkiyemin ezeli

Bana meskan olamazsın Almanya

 

Fransa ,Hollanda ,Almanya,kölün

Gelin halimizi buralarda görün

İzinde yakaladı bizlere ölüm

Vatanıma hasret koydun Almanya


........................................

ZALİM GURBET

 

Fakirlik yüzünden geldik buraya

Yunan bulgar yugoslar girdi araya

İhtiyacımız vardı beş on paraya

Bol tasarruf edemedik biz Almanya

 

Bizlere tatlı geldi beş on kuruşun

Birgün olur sen toprağa karışın

Zelzele olmaz sa bitmez hiç işin

Dünya gibi sonsuz oldun Almanya

 

Aldık beş on kuruş yeterki gidelim

Garip yavrularla tatlı tatlı yiyelim

Naylon olmazsa patıskalarını giyelim

Gene senden ayrılalım biz Almanya

 

Yavrular ağlaşır gelmez babası

Çocuklara bakamayan olmuş anası

Bunların yemeği yoğumuş parası

Yavrular perişan oldu Almanya

 

Türkten Alman olan aldı pasını

Duymuş annem babam eder yasını

Çok severim Almanların hasını

Bir türk sana baki kalmaz Almanya

 

 

 
  Bugün 4 ziyaretçi (13 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=